You are here

Um Greiðslur

Hægt er að greiða fyrir bækur með eftirfarandi hætti.

Leggja greiðslu inná reikning 1102-26-100189. Kt 120151-3049 eigandi reiknings
Örn Þórarinsson. Hægt er að gefa upp kortanúmer sem viðskiptin verða þá færð á.
Farið verður með kortanúmer sem trúnaðarmál.
Ennfremur er hægt að láta senda bækur í póstkröfu.
Bókum verður dreyft með Íslandspósti og verða þær póstlagðar þegar gengið hefur
verið frá greiðslu. Kaupandi greiðir burðargjald nema um annað sé samið.